Ubezpieczenia indywidualne

majątkowe i na życie

 

Zadbaj o komfort oraz bezpieczeństwo swoje i rodziny. Bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujesz, warto mieć zabezpieczenie wobec nieprzewidzianych sytuacji, które mogą się zdarzyć. Niewielkim kosztem zyskujesz poczucie stabilizacji i utrzymania obecnego standardu życia.

Ubezpieczenia indywidualne są przeznaczone dla osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Dysponujemy aktualnymi ofertami kilkudziesięciu firm ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku i zawsze dobieramy polisę do konkretnego przypadku naszego klienta.

Pomożemy Ci określić i dopasować wszystkie niezbędne parametry do ubezpieczenia: przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, wyłączenia i limity odpowiedzialności.

Pamiętaj:

  • Ubezpieczenie zawiera się do wartości przedmiotu ubezpieczonego – nigdy powyżej. Na ubezpieczeniu nie zarobisz.
  • Nawet jeśli ubezpieczysz majątek w dwóch różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, wysokość odszkodowania w sytuacji szkody, nie będzie podwójna.
  • Nie kieruj się wyłącznie wysokością składki – zwróć uwagę na wszystkie warunki umowy np. czy ubezpieczenie gwarantuje wartość odtworzenia, czy wartość rzeczywistą\

 

Ubezpieczenia na życie:

Bardzo często ubezpieczenie na życie jest powiązane z kredytem na mieszkanie lub dom. To warunek banków, które chcą się w ten sposób zabezpieczyć przed brakiem możliwości spłaty długu przez kredytobiorcę. Ale warto pamiętać, że jest to także istotne zabezpieczenie finansowe i mieszkaniowe dla całej rodziny w sytuacji, gdy zabraknie osoby, która do budżetu rodziny wnosi regularny dochód.

Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę odszkodowania z polisy osobom wskazanym przez ubezpieczonego. Niewielka miesięczna lub roczna składka daje poczucie komfortu Tobie i Twoim bliskim.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada oferty polisy na życie rozbudowane o dodatkowe możliwości takie jak: zabezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby, niezdolności do pracy lub leczenia w szpitalu.

 

Ubezpieczenia majątkowe:

Możesz ubezpieczyć dom, mieszkanie, domek letniskowy, dom w budowie, biuro, samochód, lub inne rzeczy, które posiadacz, a są dla Ciebie cenne lub stanowią zabezpieczenie kredytu. Ubezpieczenie majątku daje Ci pewność, że w sytuacji ich kradzieży lub zniszczenia uzyskasz od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawrzesz umowę, rekompensatę finansową. Jej wysokość oraz wysokość składki są uzależnione od wartości przedmiotu ubezpieczenia, ale tez wielu innych parametrów, które należy dobrze przeanalizować.

Pomożemy Ci przejść przez proces szacowania wartości mienia oraz wyboru najlepszej polisy. W sposób przejrzysty i zrozumiały zaprezentujemy Ci ofertę wybranych towarzystw ubezpieczeniowych i wynegocjujemy dla Ciebie najlepsze warunki. Doradzimy na jakie zapisy w umowie warto zwracać szczególną uwagę.

 

W ramach ubezpieczeń indywidualnych możesz ubezpieczyć:

 

Mieszkanie – Ubezpieczenie na wypadek zalania, pożaru, kradzieży lub zdarzeń losowych. Warto zadbać o to, by polisa obejmowała także wartość odtworzenia strat, a nie tylko wartość rzeczywistą. Należy dokładnie określić wyposażenie mieszkania, które wchodzi w zakres ubezpieczenia.

 

Dom – Ubezpieczenie na wypadek zalania, pożaru, kradzieży, wandalizmu lub zdarzeń losowych. Istnieje możliwość uwzględnienia na polisie zabudowań wokół nieruchomości np. budynków gospodarczych lub małej architektury. Warto zadbać o to, by ubezpieczenie obejmowało nie tylko mury, ale także wyposażenie domu.

 

Domek letniskowy – Ubezpieczenie, które pozwoli Ci spać spokojnie także wtedy, gdy nie przebywasz w domku letniskowym. Polisa uwzględnia specyfikę oraz ryzyka wynikające z lokalizacji i zabezpieczenia danej nieruchomości.

 

Dom w budowie – Ubezpieczenie przeznaczone na okres trwania budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy nieruchomości. Może obejmować podobne ryzyka, jakie są zawarte w ubezpieczenia domu, ale ochroną podstawową są objęte szkody, które mogą powstać w wyniku zdarzeń losowych. Dodatkowo są możliwości rozbudowy ubezpieczenia o takie ryzyka, jak np. ryzyko przepięcia.

 

Biuro – Ubezpieczenie biura dotyczy zarówno pomieszczenia, budynku jaki i wyposażenia. Warto dokładnie oszacować wartość elektroniki i sprzętu specjalistycznego ponieważ wpływa to na wysokość stawki oraz potencjalnie wypłaconego odszkodowania.

 

Komunikacyjne OC – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Należy je wykupić nie później niż w dniu rejestracji samochodu, motoru czy innego pojazdu poruszającego się po drogach publicznych. W razie kolizji lub wypadku z Twojej winy i z udziałem innego uczestnika ruchu, odszkodowanie dla osoby poszkodowanej będzie wypłacane z Twojej polisy.

 

Auto casco (AC) to ubezpieczenie dobrowolne i stanowi zabezpieczenie na wypadek zaistnienia wielu różnych sytuacji np.: uszkodzenia pojazdu bez udziału innych uczestników ruchu, zniszczenie pojazdu w wyniku gradobicia, zalania, spalenia pojazdu lub jego kradzieży.

 

Assistance to świadczenie często powiązane z ubezpieczeniem AC, ale można je też wykupić oddzielnie. Jest to usługa pomocy serwisowej w sytuacji awarii lub w wielu trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach dotyczących korzystania z pojazdu. W zależności od wybranego wariantu umowy wsparcie może obejmować: naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, odholowania do warsztatu (ważny max. dystans wskazany umowie), udostępnienia auta zastępczego, a nawet hotelu na czas naprawy auta (jeśli zdarzenia ma miejsca daleko od miejsca zamieszkania).

Nawet bardzo uważny i doświadczony kierowca może stać się uczestnikiem kolizji lub wypadku. Dlatego podczas wybierania polisy OC/AC/Assistance zastanów się, czy w ramach zabezpieczenia siebie i bliskich nie wybrać wariantu ubezpieczenia zawierającego także odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada także oddzielne mini pakiety ubezpieczeniowe obejmujące oddzielnie wsparcie serwisowe na wypadek poszczególnych zdarzeń, m.in. wybicia szyb, przebicia opony.

 

NNW – Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może dotyczyć różnych sytuacji, dlatego zanim wybierzesz ubezpieczenie, dokładnie skonsultuj się z naszym doradcą, by określić potencjalne ryzyka, przed którymi chcesz się zabezpieczyć.

Ubezpieczenie NNW nie koliduje z innymi polisami, więc możesz zawrzeć umowy z kilkoma firmami o otrzymać niezależne odszkodowania, także z ZUSu. W zależności od wybranej umowy taka polisa może zapewniać także: refundację kosztów leczenia lub rehabilitacji, wypłatę rekompensaty wynikającej z czasowej niezdolności do pracy i wiele innych.

NNW szkolne to ubezpieczenie grupowe dla dzieci. Ze względu na fakt, że polisa jest zawierana na więcej niż jedną osobę składka może być dużo niższa niż przy ubezpieczeniach indywidualnych. Warto pamiętać, że NNW szkolne obejmuje nie tylko nieszczęśliwe wypadki na terenie placówki dydaktycznej, lecz także w domu czy na podwórku. Szczegółowy zakres ochrony zawarty jest w warunkach danej polisy.

NNW dla sportowców to ubezpieczenie przeznaczone dla osób prowadzących bardzo aktywny tryb życia związany z wysiłkiem fizycznym. Dotyczy to zarówno sportowców amatorów, jak i zawodowców. Jest to grupa szczególnego ryzyka, którą towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają w swojej kalkulacji i dlatego dla nich przeznaczony jest oddzielny rodzaj polisy NNW. Sportowcy zyskują gwarancję wypłaty odszkodowania w sytuacjach, które potencjalnie mogą im się zdarzyć i uniemożliwić występ w zawodach sportowych.

 

Ubezpieczenie na podróż i koszty leczenia za granicą. Zanim wyjedziesz na wakacje lub w podróż służbową za granicę, zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba konsultacji lekarskiej lub nawet pobytu w szpitalu, koszty leczenia pokryje ubezpieczyciel. Na wysokość składki wpływają różne czynniki m.in.: region wyjazdu, stan zdrowia ubezpieczonego (ewentualne choroby przewlekłe), cel wyjazdu oraz długoś pobytu.

 

Ubezpieczenie medyczne. Odpowiednia polisa może zapewnić Ci dostęp do prywatnej opieki medycznej w sytuacji, gdy tego potrzebujesz – bez czekania w długich kolejkach do lekarza specjalisty, a czasem nawet bez wychodzenia z domu. W zależności od tego, jaką ofertę wybierzesz, możesz mieć też dostęp do specjalistycznych badań diagnostycznych lub duże zniżki u lekarzy stomatologów. Polista dotycząca opieki medycznej pozwala skorzystać z wizyty u lekarza na terenie całego kraju – bez względu na to, czy jesteś w swoim miejscu zamieszkania, na wyjeździe służbowym, rodzinnym czy turystycznym.

 

OC osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej to złożony proces – nawet jeśli formalnie dotyczy firmy jednoosobowej. Bez względu na doświadczenie osoby prowadzącej taką działalność istnieje ryzyko szkody, która może powstać na mieniu lub osobach trzecich. Szkoda może być nieumyślna, wynikająca z zaniedbania lub okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy. Od takiej sytuacji przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może się ubezpieczyć.

 

OC zawodu. W przypadku niemal każdego zawodu istnieje ryzyko popełnienia błędu i wynikających z tego konsekwencji finansowych. W przypadku jednych zawodów jest ono większe, w przypadku innych mniejsze. Zawsze jednak możesz wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC), która zabezpieczy Cię przed roszczeniami do określonej kwoty i zapewni ochronę prawną. Konkretne grupy zawodowe posiadają polisy dopasowane do ich profilu działania.

 

Zabezpieczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy. To zabezpieczenie, które pozwala otrzymać wypłatę z polisy w sytuacji, gdy przez określony czas nie jest możliwe podjęcie pracy przez ubezpieczonego (np. z przyczyn zdrowotnych). W umowie zawarte są okoliczności, które uwzględnia ubezpieczyciel. Takie świadczenie pozwala w sytuacjach nagłych, uniemożliwiających pracę uzyskać środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego sobie i bliskim.

© Copyright Fides Finanse 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up