Zabezpieczenia na przyszłość i emerytalne

 

Już dziś warto zadbać się o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Zabezpieczenie życia i zdrowia to fundament, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Zyskujesz ochronę finansową w przypadku choroby, nieszczęśliwych wydarzeń i śmierci, która umożliwi Twojej rodzinie utrzymanie obecnego standardu życia. Możesz także zapewnić sobie i bliskim dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej i mieć pewność terminowych i profesjonalnych konsultacji medycznych.

Zabezpieczenia na przyszłość są też źródłem oszczędności i pomagają poprawić sytuację finansową na emeryturze. Jeśli chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo i dodatkowe źródło dochodu, chętnie doradzimy w wyborze polisy ubezpieczeniowej, która będzie zgodna z Twoimi oczekiwaniami.

Najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe oferują atrakcyjne ubezpieczenia na życie i zdrowie, a także zabezpieczenia oszczędnościowe i emerytalne. Polisy różnią się m.in. zakresem ochrony, który dostosowywany jest do naszych potrzeb i czasem trwania – mogą być terminowe lub bezterminowe. Wybrane oferty ubezpieczeniowe łączą też różne funkcje, np. ochronną i oszczędnościową.

 

Pamiętaj:

 • Zabezpieczenia na przyszłość zapewniają ochronę w przypadku niespodziewanych wydarzeń – śmierci, choroby, wypadku, utraty zdolności do pracy czy pobytu w szpitalu
 • Beneficjentami pakietów ochronnych na przyszłość są zarówno poszkodowani, jak i ich rodziny
 • Ubezpieczenie opieki medycznej ułatwia dostęp do świadczeń zdrowotnych i lekarzy różnych specjalności bez skierowania i skraca czas oczekiwania na wizytę
 • Zabezpieczenie oszczędnościowe i emerytalne to gwarancja dodatkowego źródła dochodu w przyszłości
 • Polisy ochronne różnią się zakresem ochrony, czasem trwania i funkcją, co ma wpływ na kwotę ubezpieczenia i wysokość opłacanej składki

 

W ramach zabezpieczeń na przyszłość i emeryturę dostępne są różne rodzaje polis ubezpieczeniowych:

 • Zabezpieczenie z tytułu zgonu Pakiet ochronny, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe wskazanym przez ubezpieczonego członkom rodziny na wypadek śmierci. Polisy na życie różnią się zakresem ochrony i sumą odszkodowania. Szczególną uwagę warto zwrócić na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, by mieć pewność wyboru polisy spełniającej nasze oczekiwania.
 • Zabezpieczenie z tytułu ciężkiego wypadku Zapewnia gwarancję wypłaty odszkodowania rodzinie poszkodowanego, który poniósł uszczerbek na zdrowiu w wskutek nieszczęśliwego wypadku. W polisach ubezpieczeniowych uwzględniane są różne okoliczności wypadków, stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowania.
 • Zabezpieczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie umożliwiające wypłatę odszkodowania w momencie czasowej utraty zdolności do pracy. Dzięki niej zyskujemy środki finansowe, które zapewnią rodzinie stabilność finansową i pomagają sprawnie powrócić do aktywności zawodowej, np. pokryć koszty leczenia lub rehabilitacji.
 • Zabezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy Dodatkowe ubezpieczenie w przypadku orzeczenia trwałej niezdolności pozwala zyskać gwarancję wypłaty środków finansowych w krytycznej sytuacji życiowej. Zapewnia stabilne źródło dochodu rodzinie poszkodowanego obok renty przyznawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zabezpieczenie z tytułu ciężkiej choroby Pakiet ochronny przeznaczony dla wszystkich, którzy poszukują zabezpieczenia finansowego na wypadek poważnych problemów ze zdrowiem. Zakres ubezpieczenia uwzględnia różne przypadki poważnych zachorowań, m.in. zawał serca, nowotwór złośliwy, udar mózgu.
 • Zabezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu Gwarancja otrzymania środków finansowych w przypadku hospitalizacji, będąca formą rekompensaty utraconego dochodu. Świadczenia wypłacane są najczęściej za każdy dzień pobytu w szpitalu i mogą być rozszerzone o leczenie poszpitalne.
 • Ubezpieczenie i oszczędności Polisy łączące zalety ubezpieczeń na życie i długoterminowych planów oszczędnościowych. Pozwalają zgromadzić środki finansowe i skorzystać z nich w określonym momencie w przyszłości. Ich zaletami są -duża elastyczność, a także możliwość zabezpieczenia bliskich.
 • Ubezpieczenie i emerytura Zabezpieczenie finansowe na przyszłość, dzięki któremu zgromadzone środki są wypłacane od chwili przejścia na emeryturę jako dodatkowe źródło dochodu. W zależności od wysokości składki i okresu jej opłacania uzyskujemy różną wysokość świadczenia wypłacanego miesięcznie przez określony czas, np. 10 czy też 15 lat.
 • Ubezpieczenie opieki medycznej Ubezpieczenie pozwalające zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne sobie i swoim bliskim. Jego zakres jest często różnicowany w dedykowanych pakietach medycznych. Gwarantują m.in. pilną pomoc medyczną, konsultacje u lekarzy specjalistów czy badania laboratoryjne i diagnostyczne.

 

© Copyright Fides Finanse 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up